Yazar : Sıla Güven
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Temmuz 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.2.24
Sayı : 2
Dönem : HAZİRAN-TEMMUZ/ YAZ
Tarih : 2017-02-27 07:55:29

ÖZET

Modern Sanat’ın sanatçıları İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir sürece girerek gelenekselcilikten farklı kültürlere olan ilgiyi öne çıkarırlar. Amaç tuval yüzeyinde malzeme kullanımını araştırmaktadır. Anselm Kiefer’in eserleri sosyolojik ve deneysel bağlamda incelemek günümüz sanatını anlamayı sağlar. Sanatçının malzeme kullanımındaki amacı kültürünün tarihini incelemektir. Kiefer; tarih ve politikayla kişisel bir bağ kurarak, kendi sanatını yeniden oluşturur. İnceleme; Kiefer’in sanatçıların görmek kadar dokunmaya duydukları ihtiyaçtan kaynaklanır. Kiefer’in eserlerinde deneysellik konsepti soykırım ve tarihle ilişkilendirilir. Kiefer mekandaki kendi gerçekçiliğinin tasvirini, modern sanat uygulamalarının karmaşası içinde gösterir. Bu nedenle, onun resimleri Modern Sanat’ın daha iyi anlaşılması konusunda değerlidir. Bu makalede özellikle, Anselm Kiefer’in politikayı eleştirmesi ve kendi kültürüne yeni bir kimlik bulmak amacıyla, doğadan malzemeler kullanması üzerine yoğunlaşır. Dokulardaki ayrım kültürler arasındaki zenginlikler ve yirmi birinci yüzyılın estetiğine olan katkısı olarak nitelendirir. Resimlerinde yüzeysel deneyselliğin veya maddeciliğin derin bir etkisi vardır. Kiefer çalışmalarını ideolojik, spritüal ve psikolojik araştırmalarla genişletir. Amaç; Kiefer’in sanatı Alman tarihi, mitoloji, özellikle soykırımla ilişkilendirmesini ve kullanım yöntemlerini göstermektedir. Sonuç olarak, tarihin anısını eserlerinde doğadan gelen toprak, kül, toz, bitki gibi malzemelerle karşımıza çıkar. Kiefer eserlerindeki yüzeyleri, akrilik, yağlıboya ve doğal elementler kullanılarak elde eder. Bu tutum, sanatçı ve malzeme arasında bir ilişki kurmaktadır. Malzemeler yüzey üzerinde süperpozisyon ve deneysel davranış biçimini ortaya koyar. Bu araştırmada sanatçının resimlerinin tarihsel zaman içeriğinden yola çıkarak teknikler; eser, malzeme ve hikayesiyle bir bağ kurarak incelenmiştir. Kiefer’in Alman Tarihi’nin toplumsal açıdan bilinçlendirilmeyi, sorgulamayı ve unutulmamasını eserleriyle ortaya koymaktadır. Nazizm’in tabu olduğu bir toplumda, eserleri Almanya’nın geçmişiyle yüzleşirken; sanatın geleceği görmesi için geçmişiyle ilişki kurması gerektiğini göstermektedir. Kiefer modern sanatın günümüzdeki sosyolojik bir simgesi olabilmeyi başarır.

Anahtar Kelimeler

Yüzey, materyalistlik, doğa, modern sanat, konsept, deneyselcilik

ABSTRACT

After II World War, artists are entered new period; they put forward their interests from traditional to different cultures as an experimentation of use the material on canvas surface. The productions of Anselm Kiefer’s artworks make us understand today’s art in context of sociology and experimentation. The aim of the artist is analyzing the history of his own culture via chosen materials. The concept of empiricism in Kiefer’s works has a relation to the Holocaust and history. His description of reality shows complexity of the Modern Art’s practices. Therefore, his works are valuable to understand the modern art. This article is looking deeply, Anselm Kiefer’s criticism to politics and his culture with using natural materials to give a new identity in his artworks. The difference between textures presents cultural diversities and contribution in the aesthetic of the twenty-first centuries. Anselm Kiefer expended his works into ideological, spiritual, and psychological researches. The aim is investigating Kiefer’s arts in relation to the German History mythology, especially holocaust and his technique. As a result, in his artworks we meet materials such as soil, ash, dust and plant like the memory of history. This paper is demonstrating his historical theme’s choices, comparison between materials and his working methods. His pieces surface’s made by acrylic, oil color and natural elements. This act creates a communication between artist and art, which made it. He uses materials with superposition and experimental techniques as an attitude. Article is creating a bond on his works from history timeline to his materials and technics. He try to create socially a consciousness, investigation and memorable with his practice. The artist is most known for his subject matter dealing with German history and myth, particularly as it relates to the Holocaust. These works forced his contemporaries to deal with Germany's past in an era when acknowledgment of Nazism was taboo.

Keywords

Art, nature, paintings, sand, culture, identity
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search