Etik Sorumluluk

Makalenin etik kurallarına uygunluğu ve hukûki sorumluluğu doğrudan yazarın sorumluluğu altındadır.

Çalışmaya Katkı Sunan Kişi ya da Kurumların  Gizlilik ve Mahremiyeti

Makalenin hazırlanmasına katkı sunan kişilerin fotoğraf ve soyağacı gibi özel bilgilerine bilimsel açıdan çok gerek duyulmadıkça yer verilmez. Yer verilmesi halinde, kullanımının , ilgili kişinin iznine tâbi olması ve yazarın bu izni belgelemesi gerekmektedir.

Açık Erişim Politikası

Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi JIA JOURNAL (IJIIA) açık erişime sahip olup, makalelerin özet ve tam metinlerine ulaşılmasına ve PDF formatında indirilmesine imkân tanımaktadır.

Sosyal Medya

Bağlantılar

Duyurular

Tasarım ve Düzenleme Doç. Dr. Tarık YAZAR
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search