Yazar : Meltem Giray
Türü : Özgün Makale
Baskı Yılı : Temmuz 2017
Doi Number : http://dx.doi.org/10.29228/ijiia.2.21
Sayı : 2
Dönem : HAZİRAN-TEMMUZ/ YAZ
Tarih : 2017-06-06 15:53:18

ÖZET

Özet 1950 sonrasında Amerika’da ünlü mimarlar tarafından özgün plan tasarımı olarak inşa edilen ‘Chicago Çağdaş Sanatlar Müzesi’, Çağdaş Sanatlar Müzelerinin anıtsal yapılarının önemli örneklerinden birisi olmasının yanı sıra Berlin’li mimar Josef Paul Kleihues’un Amerika’da, yaptığı ilk mimari tasarım ve uygulaması olması bakımından da önemlidir. Avrupa’da yapmış olduğu ve kökeninde Roma mimarisinin etkileri bulunan müze yapılarıyla tanınan Kleihues, MCA müzesini tasarlarken Chicago kent mimarisinden oldukça etkilenir. Chicago tipi mimari tarzın yaratıcısı olan mimarların eserlerini inceleyen Kleihues, özellikle Mies van der Rohe’un çok ünlü olan ve kare gridlerle tasarlanan geometrik mimarisinin etkisinde kalır. Kleihues’un MCA yapısının planı sert simetrik formlar olarak tasarlanmıştır. Üç katlı olarak tasarlanan yapının simetrik üç bölüme ayrılan batı cephesinin merkezinde yer alan ana giriş kapısına, bir kat yüksekliğinde merdivenlerle ulaşılır. Yapıya hakim renk, beyaz kireç taşıdır. Cepheler gri kaplı zemin üzerinde kullanılan dökme alüminyumlarla dikkati çeker. Malzeme kullanımı klasik geleneği işaret ederken, basit ve yalın stili, dekorasyondan kaçınan tarzıyla tamamen modernisttir. Sonuç olarak, Kleihues'un MCA Müzesi, seçkin bir mimari üslup olarak bilen Chicago tipi mimariyle benzerlik taşır. Ancak MCA müzesi, bir dereceye kadar, Chicago mimarisinin tarihsel değerlere bağlı dekoratif süslemelerden uzak pragmatik ve işlevsel özelliklerini taşımakta olmasına rağmen, iç ve dış mekan tasarımları özgün uygulamalar ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelimeler: Josef Paul Kleihues, Çağdaş Sanat Müzeleri, Chicago Mimarisi, Doğal Aydınlatma.

ABSTRACT

Abstract He 'Chicago Museum of Contemporary Art', which was built as a unique plan design by famous architects in America after 1950, is one of the most important examples of the monumental structures of Contemporary Arts Museums as well as the first architectural design and practice of the Josef Paul Kleihues. Kleihues, who is known in Europe because of his museum constructions with the influences of Roma architecture at its origins, is highly influenced by Chicago city architecture when designing the MCA museum. Inspired by architects who are creators of the Chicago-style architectural style, Kleihues is particularly influenced by the geometric architecture of Mies Van der Rohe, designed with the famous square grids. The plan of Kleihues's MCA structure is designed as rigid symmetrical forms. The three-storey structure is accessed by stairs at a height of one level to the main entrance door located at the center of the west side ceiling, which is divided into three symmetrical sections. The predominant color of the building is white limestone. The facades attract attention with the cast aluminum used on the gray coated floor. While the use of materials points to the classical tradition, the simple style is completely modernist in the style of avoiding the decor. As a result, Kleihues' MCA Museum resembles a Chicago-type architect known as an outstanding architectural style. However, the MCA museum, to some extent, reveals the original work of interior and exterior designs, although Chicago architecture is inherently far from pragmatic and functional as far as historical decorations are concerned. Key Words: Josef Paul Kleihues, Contemporary Art Museums, Chicago Architecture, Natural Lighting

Keywords

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search